Trafnidiaeth

Clercod rheilffordd yn Aberhonddu

Roedd llawer o bobl yn gysylltiedig â gweinyddiaeth y rheilffyrdd. Roedd Charles Brace yn glerc cyffredinol yn byw gyda'i fam:

1891 Census
67 Watton
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Charles R Brace Head S 21 Railway clerk Breconshire, Crickhowell English
Emma Brace Mother M 54 Housekeeper Herefordshire, Thornbury English

Peiriannau Tocynnau
Peiriannau Tocynnau
Canolfan Camlas ac Amgueddfa y Trallwng

Bu clerc arall, Thomas Powell yn byw drws nesaf ar aelwyd a oedd yn ddibynnol iawn ar y rheilffyrdd am ei hincwm. Roedd ei dad yn ddyn glo ar y rheilffordd.

Roedd hefyd glercod tocynnau a oedd yn rhannu tocynnau. Cafodd un clerc ei gyflogi'n ifanc iawn:


1891 Census
81 Watton
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
George Dowdeswell Head M 56 Commercial traveller Gloucester English
Elizabeth Dowdeswell Wife M 52   Cheltenham English
George Dowdeswell Son S 14 Railway Booking Clerk Breconshire Builth English
John Clode Boarder Widr 49 Railway guard Somersetshire
Wellington
English
Alice Price Serv S 15   Hereford English

Math arall o glerc oedd y nodwr rhifau. Cyflogid y rhain i gofnodi nifer y wagenni mewn perchnogaeth breifat neu ddierth a oedd yn defnyddio iard nwyddau'r cwmni rheilffordd. Anfonid yr wybodaeth at Dy Clirio'r Rheilffordd, corff canolog yn trin gwybodaeth ynghylch y rheilffyrdd.

1891 Census
9 Castle Street Brecon
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Evan Walters Head M 31 Bootmaker Breconshire Brecon English
Catherine Walters Wife M 32   Breconshire Brecon English
Mary R Walters Dau   10 Scholar Glamorganshire Troedrhiew English
Alfred Walters Son   8 Scholar Breconshire, Brecon English
Ernest Walters Son   8 Scholar Breconshire, Brecon English
Edith Walters Dau   5 Scholar Breconshire, Brecon English
George Arscott Visitor   18 Railway
number taker
Monmouthshire Barsales English

Ac yn cael ei gyflogi fel clerc i'r Ty Clirio roedd Richard Maund a oedd yn byw gyda'i fodryb a'i ewythr.

1891 Census
21 Charles Street, Brecon
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Michael Caufron Head M 52 Railway Engine Driver Ireland English
Mary Caufron Wife M 51   Gloucestershire English
Richard Maund Nephew S 17 Railway Clearing House Clerk Breconshire Brecon English
Helena Gaufron Niece   4   Breconshire Brecon English

Swyddi ar y Rheilffordd yn Aberhonddu