Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Trafnidiaeth

Ffyrdd yn Aberhonddu

Stryd Fawr, Aberhonddu
Stryd Fawr, Aberhonddu
Archifau Sir Powys

Er fod y rheilffyrdd wedi dod yn ddull cynyddol gyflym a rhad a o deithio, roedd digonedd o waith yn dal ar gyfer y rhai oedd yn gysylltiedig a thrafnidiaeth y ffordd ym 1891.

Roedd hynny'n cynnwys pobl fel Thomas Vaughan, a oedd yn gwiehtio fel glanhawr ffordd.

1891 Census
14 Maendu Street, Brecon
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Thomas Vaughan Head M 77 Road cleaner Brecon Both
Ann Vaughan Wife M 74 Road cleaner Brecon Both
David Vaughan Son S 20 Groom Brecon Both

Neu John Prosser a oedd y labrwr ffordd ac yn byw yn yr Hen Dy Tyrpeg. Gwnaed i ffwrdd â thyrpegau pan sefydlwyd y Cynghorau Sir ym 1888. Gwerthwyd llawer o dyrpegau yn y blynyddoedd cynnar ar ôl sefydlu'r cynghorau.

1891 Census
Old Turnpike House
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
John Prosser Head M 68 Road Labourer Breconshire Llandefalley Both
Margaret Prosser Wife M 58   Breconshire Llanfrynach Both
Elizabeth Prosser Dau S 22   Breconshire Brecon English

Roedd hefyd lawer o bobl yn gweithio gyda'r prif dull mwyaf cyffredin o gludiant ar yffordd yr adeg hynny - y ceffyl .
¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦