Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Addysg

Mwy o Bethau Braf

Roedd hefyd yn darparu adloniant y 'lantern' i'r plant. Roedd y rhain yn fathau cynnar iawn o sleidiau a daethant union cyn ffilmiau modern tebycach i'r hyn sydd gennym heddiw, ac roeddynt wedi dod yn boblogaidd iawn erbyn yr 1890'au.

Adloniant y 'Magic lantern'
Adloniant y 'Magic lantern'

Estynnwyd gwahoddiad i blant Ysgol Brydeinig Crughywel i de parti gan y boneddigion lleol.

"Today, a treat (tea party) was given to the children attending all the schools in the district at Glasusk Park, by Sir Joseph and Lady Bailey. Consequently a holiday was given to children today."
...Today, a treat...

A chychwynnodd pennaeth newydd ar ei ddyletswyddau yn Ysgol Fwrdd Llawr-y-glyn ar ddiwrnod pan:

"Mr Jones Esgaerieth visited the school today and distributed some sweets to all the scholars present."
...sweets to all the scholars present


Dudalen flaenorol

¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦