Addysg

Mwy o Bethau Braf

Roedd hefyd yn darparu adloniant y 'lantern' i'r plant. Roedd y rhain yn fathau cynnar iawn o sleidiau a daethant union cyn ffilmiau modern tebycach i'r hyn sydd gennym heddiw, ac roeddynt wedi dod yn boblogaidd iawn erbyn yr 1890'au.

Adloniant y 'Magic lantern'
Adloniant y 'Magic lantern'

Estynnwyd gwahoddiad i blant Ysgol Brydeinig Crughywel i de parti gan y boneddigion lleol.

"Today, a treat (tea party) was given to the children attending all the schools in the district at Glasusk Park, by Sir Joseph and Lady Bailey. Consequently a holiday was given to children today."
...Today, a treat...

A chychwynnodd pennaeth newydd ar ei ddyletswyddau yn Ysgol Fwrdd Llawr-y-glyn ar ddiwrnod pan:

"Mr Jones Esgaerieth visited the school today and distributed some sweets to all the scholars present."
...sweets to all the scholars present


Dudalen flaenorol