Cyfathrebu

Llythyru Electronig

cyfrifiadur

Cafodd llythyru electronig ddylanwad mawr ar fywydau nifer o ysgrifenwyr y dyddiaduron.


Cyfrifiaduron i bwrpas hamddena - Problemau Cyfrifiadurol -
Cyfrifiaduron yn y Gwaith - Delweddau gan gwmni cyfrifiaduron