Cyfathrebu

Problemau Cyfrifiadurol

cyfrifiadur
Roedd rhai o ysgrifennwyr ein dyddiaduron yn cael problemau gyda’u cyfrifiaduron ar 24 Medi.

Cyfrifiaduron i bwrpas hamddena - Cyfrifiaduron yn y Gwaith -
Delweddau gan gwmni cyfrifiaduron - Llythyru Electronig