Cyfathrebu

Cyfrifiaduron i bwrpas hamddena

Defnyddir cyfrifiaduron mewn dulliau amrywiol i bwrpas hamddena.Problemau Cyfrifiadurol - Cyfrifiaduron yn y Gwaith -
Llythyru Electronig - Delweddau gan gwmni cyfrifiaduron