Cyfathrebu

Cyfrifiaduron yn y Gwaith

cyfrifiadur

Roedd ysgrifennwyr ein dyddiaduron yn defnyddio cyfrifiaduron mewn dulliau amrywiol yn y gwaith.


Cyfrifiaduron i bwrpas hamddena - Problemau Cyfrifiadurol -
Delweddau gan gwmni cyfrifiaduron - Llythyru Electronig