Diwylliant ac Adloniant

Chwaraeon Tîm

Ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gwelwyd chwaraeon tîm mwyaf poblogaidd y dyddiau hyn yn cael eu sefydlu ar lefel clwb, megis criced, pêl-droed a rygbi.

Roedd criced fel gêm wedi bod mewn bodolaeth ymhell cyn oes Fictoria, er mai dim ond yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg y sefydlwyd clybiau criced mwyaf blaenllaw heddiw. Mae'r llun isod yn dangos Clwb Criced De Cymru.

Y chwaraewyr a restrir yw:

Rhes uchaf Ch-Dd: Pullen (dyfarnwr), Jno Lloyd, H Grace, C W Fryer, P Lloyd, E Grace, S H Belcher, Capten Lloyd.

Rhes isaf: G C Williams, Capten Homfray, G Worthington.

Clwb Criced De Cymru
Clwb Criced De Cymru a ddangoswyd yng Ngorffennaf 1881 ar ô1 y fuddugoliaeth dros Glwb a Maes Criced Marylebone, sy'n cael ei adnabod fel Maes Criced Lord's.
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Roedd yna gricedwyr proffesiynol yn byw ym Mhowys ar adeg cyfrifiad 1891. Roedd un yn byw yn Aberhonddu, er bod y llythrennau ex wedi'u nodi mewn pensil ar ôl ei swydd:

1891 Census
53 Watton, Brecon
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
John Gill Head M 38 Cricket Professional (ex) Leicestershire Mount Sorrell English
Emma H Gill Wife M 36   Leicestershire Silsby English
John E Gill Son S 16 Mechanic Leicestershire Mount Sorrell English
George C Gill Son S 15 Scholar Leicestershire Mount Sorrell English
Ernest H Gill Son S 14 Scholar Leicestershire Mount Sorrell English

Math arall o chwaraeon tîm oedd rygbi. Llun o dîm rygbi Coleg Crist, Aberhonddu tua 1885 yw'r llun isod.

Tîm Rygbi Coleg Crist
Tîm Rygbi Coleg Crist, tua 1885
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Roedd pêl-droed yn boblogaidd hefyd. Mae'r llun isod yn llun o dîm bechgyn o ysgol breifat Taethllawn yn Sir Drefaldwyn.

Tîm pêl-droed Ysgol Traethllawn
Tîm pêl-droed Ysgol Traethllawn
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn

Tynnwyd llun o dîm hynach o Aberhonddu tua 1895.

Clwb Pêl-droed, tua 1895.
Clwb Pêl-droed, tua 1895
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Mae yna wybodaeth manylach am dîm pêl-droed Y Drenewydd ar dudalen ar wahân .

Serch hynny, roedd yna ystafell hefyd i dimau merched, fel a ddangoswyd yn y dudalen ar y tîm gymnasteg merched o Aberhonddu. Gweler y manylion yma.