Gwaith

Ffermwr John W Stephens

Map o Womaston, ger Llanandras
 
Map o Womaston, ger Llanandras.
Archifau Sir Powys

Ganed John Stephens yn 1863 i'w rieni John a Mary. Yn 1881, disgrifiodd ei dad ei hun fel ffermwr gyda 86 erw oedd yn cyflogi dau lafurwr. Roedd y teulu yn cadw dwy forwyn hefyd. Erbyn 1891, roedd yn wr gweddw ac yn rhedeg y fferm gyda'i fab, Evangeline Jones, y wraig cadw ty a dau lafurwr fferm oedd yn byw gyda'r teulu.

1891 Census
Farm House, Womaston
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth
John Stephens Head Wid 62 Farmer Montgomery Llandyssil
John W Stephens Son S 28 Farmer Radnor Old Radnor
Evangeline Jones   S 29 Housekeeper Hereford Huntington
Hy J Hollies   S 17 Farmer's assistant ??
John Lucas Serv S 18 Farm servant Radnor Presteigne

Fe gymerodd John W Stephens yr awenau gyda'r fferm yn yr 1890au gan gadw llyfr poced manwl o 1895-1905. Roedd y llyfr yn nodi manylion am gostau, llwyddiannau a cholledion ar y fferm yn ystod y blynyddoedd hynny.


1901 Census
Womaston
Name Position in
household
Age Occupation
John W Stephens Head 38 Farmer
Evangeline Jones Serv 38 Housekeeper
George Hammond Serv 20 Carter on farm
Herbert Nicholls Serv 16 Cattleman on farm

Mae'r tudalennau canlynol yn dangos y math o fanylion yr oedd John yn eu cofnodi yn ei lyfr poced am fywyd ar y fferm:

Advert for Newell's, Presteigne


Hysbyseb o Gylchgrawn Plwyf Llanandras a
Discoyd yng Ngorffennaf 1893.
Casgliad Sadie Cole