Hysbyseb am fferyllydd o Landrindod
Archifau Sir Powys

Gofal Iechyd

Fferyllfeydd ym Mhowys: W W Johnson

Fferyllydd o Derby oedd William W Johnson a brynodd fferyllfa yn Llandrindod. Sefydlwyd y siop tua 1878. Pan brynodd William Johnson y busnes oddi wrth George Bentley, roedd ganddo ddwy siop yn y Stryd Fawr a Temple Street (caewyd y siop yn y Stryd Fawr yn 1926 a daeth un arall yn ei lle ar 'Park Crescent'). Gwerthwyd y busnes yn y pen draw i George Hilliar, cyn brentis i William Johnson. Bu farw Johnson yn 1947.

Yn 1891 roedd yn byw yn y siop ar y Stryd Fawr gyda'i wraig a'i ferch fach, ac mae'r cyfrifiad yn dangos ei fod yn ddigon cefnog i allu cael dau was yn byw gyda'r teulu:


1891 Census
2 High Street, Cefnllys, Llandrindod Wells
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
William W Johnson Head M 31 Chemist Derbyshire, Derby English
Martha E Johnson Wife M 25   Knighton, Radnorshire English
Adeline M Johnson Daur   1   Llandrindod Wells English
Elizabeth Evans Serv S 19 Servant Shropshire, Rodington English
Elizabeth Barnett Serv S 21 Nurse Shropshire, Llanfair Waterdine English

Presgripsiwn o siop fferyllfa Johnson yn Llandrindod
Archifau Sir Powys

Mae llyfrau presgripsiwn gwreiddiol Johnson ar gyfer 1891 yn dangos y gwahanol feddyginiaethau a ddosbarthwyd ganddo, gan gynnwys presgripsiwn ar gyfer Mrs Twyning, gwraig Major Twyning ynad lleol.

Gellir gweld tudalennau eraill o'r llyfrau presgripsiwn yma.

Poteli o siop fferyllfa Johnson, Llandrindod

Mae nifer o foteli gwreiddiol y fferyllydd o siop Johnson yn 'Park Crescent' bellach yn cael eu harddangos yn Amgueddfa Maesyfed.Mwy am Fferyllwyr ym Mhowys