Gofal Iechyd

Tudalennau o Lyfr Presgripsiwn W W Johnson, Llandrindod

Union yr un peth âr meddyginiaethau cartref, ni allwn gymryd unrhyw gyfrifoldeb pe baech yn penderfynu rhoi tro ar y rhain eich hunan!

Yn gyntaf, esboniad byr or symbolau ar talfyriadau a gafwyd yn y presgripsiwn yma:

Symbol Meaning   Apothecaries Weights   Apothecaries Measures
Scruple scruple 20 grains 1 scruple 20 minims 1 fluid scruple
Drachm drachm
or dram
3 scruples 1 drachm 3 fl. scruples 1 fl. drachm
Ounce ounce 8 drachms 1 ounce
(480 grains)
8 fl. drachms 1 fl. ounce
Tr. Tincture 12 ounces 1 pound
(5760 grains)
20 fl. ounces 1 pint
  from http://www.ex.ac.uk/cimt/dictunit/dictunit.htm

Maer cynhwysion sydd wediu cyfieithu i fod yn fwy darllenadwy, wrth ymyl y ddelwedd. Mae esboniad o beth ydynt ac ar gyfer beth fei defnyddiwyd wediu rhestru o dan y ddelwedd. Diolch yn fawr i staff Boots, Llandrindod, ar gynnig y cyfieithiadau o dalfyriadau fferyllol ir Saesneg. Maer cyfeirlyfrau a ddefnyddiwyd, A Compend of Materia Medica, Therapeutics, and Prescription Writing, Saml O. L. Potter, M.D., M.R.C.P.L., 1902 (Potter), a British Pharmaceutical Codex, Council of the Pharmaceutical Society of Great Britain, 1911 (BPC), a The American Materia Medica, Therapeutics and Pharmocognosy, Finley Ellingwood, MD, 1919 (Ellingwood), ar gael ar lein ar http://www.ibiblio.org/herbmed/eclectic/main.html. Diolch o galon i Henriette am sicrhau fod y rhain ar gael ac am eu gwneud mor rhwydd iw chwilio. Roedd Datasegment.com hefyd yn ddefnyddiol tu hwnt.


Prescription for Mr Wilde
Archifau Sir Powys
Mr Wilde, Newmead
Rx Belladonna liniment
Opium liniment
Chloroform liniment
Aconite liniment.
½ oz. of each
  Mix and make an embrocation. To be rubbed on the seat of pain night and morning.
Rx Potassium bicarbonate 3 drachms
Tr. of Actaea Racemosa 6 drachms
Tincture of Hops 6 drachms
Potassium bromide
  2 drachms
Water to 6 oz.
  1/2 ounce three times a day in water
Defnyddiwyd eli Belladonna (ceirios y gwr drwg), Clorofform, Opiwm ac Aconit (monkshood) i drin poen o ganlyniad i gryd cymalau cronig. Hylif neu eli ywr olew cryd cymalau.
Defnyddiwyd potasiwm bicarbonad ar gyfer y gowt neu gryd cymalau. Mae bromid potasiwm, a ddefnyddiwyd fel tawelydd i leddfu yn gemegyn all fod yn niweidiol. Defnyddiwyd hefyd ar gyfer pyliau a chryd cymalau. Defnyddiwyd Tincture of Actaea racemosa fel moddion peswch ac ar gyfer cryd cymalau neu niwralgia. Mae hefyd yn cael ei adnabod fel Cimifuga racemosa (gwraidd y neidr neu cohosh du), planhigyn syn dod or UDA yn wreiddiol. Defnyddiwyd Tincture Humulus lupulus, neu hopys, i godi chwant am fwyd ac i helpu i dreulio bwyd; yn yr achos hwn roedd yn cael ei ddefnyddio i gael y cyffuriau i fynd i mewn i r llif gwaed trwyr stumog.

Prescription for Graham Hogg Esq.
Archifau Sir Powys

Graham Hogg Esqr.
12045

Rx. Iodine sulphate 1 oz.
Potassium bicarbonate 3 drachms
Nox vomica tincture 2 drachms
Fowlers solution (arsenic) ½ drachm
Glycerin 6 drachms
Peppermint water to 6 oz.
½ oz. 2 hours after meals 3 times a day

Roedd y cynhwysion yn y presgripsiwn yn cael eu defnyddio i drin diffyg traul, ac roedd hefyd yn cael ei adnabod fel llosg cylla. Roedd Sodii sulphas, Glaubers Salt, yn cael eu defnyddio fel moddion gweithio. Roedd Nux vomica yn cael ei gynhyrchu o hadau coeden syn gynhenid i India, Strychnos nux-vomica, ac un oi brif gynhwysion yw strychnine. Hylif oedd yn cynnwys potasiwm arsenit oedd Hylif Fowler. Defnyddiwyd dwr Mintys Poeth er mwyn lleddfu wal y perfedd ac i gael gwared o wynt


Prescription for Miss Mills
Archifau Sir Powys

Miss Mills

Rx Cantharides plaster 2 x 3 inches
send 3.
One to be applied every fourth or fifth night to the affected side as directed.
Rx Boric acid ointment 2 oz
To be applied on lint to the blistered surface.

Rx Potassium iodide 3 grains
Iron and ammonium citrate 5 grains
Nux vomica tincture 10 minims
Digitalis tincture 10 minims
Water to ½ oz. Send 8 oz.
One tablespoonful three times a day

Roedd Cantharides, neu spanish fly, yn cael ei wneud o Cantharis vesicatoria chwilen wedii sychu. Yn ôl British Pharmaceutical Codex of 1911, "Cantharides plaster is usually spread on calico adhesive plaster with a half-inch margin, for blistering purposes. Blisters are used principally to relieve deep-seated inflammation and to promote the absorption of effusions."
Antiseptig yw asid borig, a ddefnyddir ar losgiadau.
Potassium iodide -- catar gwael, asthma, clefyd y gwair, tonsilitis, dolur gwddw, gwenwyn mercwri
Haearn & Amm.
Citrate - ferric ammonium citrate -- diffyg haearn
Nux vomica
-- tonig ar gyfer pibell y llwybr traul, ac i godi chwant bwyd.
Digitalis
-- gweithior galon a chylchrediad gwaed (i godi pwysedd y gwaed)


Prescription for Major Jones
Archifau Sir Powys

Major Jones

Rx Lanoline 2 drachms
Lead acetate solution 1 drachm
Rectified spirit 2 drachms
Cocaine ½ grain
Vaseline to 1 oz.

Asetad plwm -- Plumbi acetas, a geir ei adnabod fel siwgr plwm - "Inflammations of external parts are constantly treated by the lotion of "Leadwater and Laudanum;"--er nad ywr ddau yn cydweddu âi gilydd yn gemegol, maen ffordd dda iawn o leddfu a thawelu.
(Potter)
Gwyrod coeth
- 85% alcohol
Cocâin
-- yn fwy na thebyg Cocainae oleas -- fei defnyddiwyd fel anesthetig lleol.


Prescription for Revd J Thomas
Archifau Sir Powys

Revd J Thomas

Rx Mercuric subchloride 1 scruple
Colchicum extract ½ scruple
Colocynth extract ½ drachm
Ant. Tart. ½ grain

Mix and make into a mass and distribute into 12 equal pills. Take one each night.
 

Defnyddiwyd Mercuric subchloride: Hydrargyri chloridum corrosivum (corrosive mercuric chloride, bichloride, a adwaenir hefyd fel corrosive sublimate) yn fewnol ar gyfer wlser gastrig, dysentri, a sirosis hepatig
Darn o Colchicum
: Mae extractum colchici yn dod o Colchicum autumnale (meadow saffron). Maen lliniaru poen a gowt ond fe all achosi cryn anesmwythdod gastro-intestinal. "Extract of colchicum is prescribed in pills to relieve the pain and inflammation of acute gout. It is frequently combined with blue pill or compound colocynth pill, or with Dovers powder. " (BPC)
Darn o Colocynth: Mae Colocynth yn dod o ffrwyth Citrullus colocynthis, syn dod yn wreiddiol o Ogledd Affrica, y Dwyrain Canol a gogledd-orllewin India, ac maen hydragogue pwerus [syn achosi rhediad o ddwr] cathartic
Ant. Tar.: o bosib Antimonii et potassii tartras, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Tartar emetig -- maen aflonyddu ar y gastrointestinal, ac maen systematig ac yn emetig systemig a lleol.


Lyfr Presgripsiwn: Tudalen Dau - Tudalen Tri
Fferyllwyr ym Mhowys