Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Gofal Iechyd

Presgripsiwn gan W W Johnson: lluniau sydd wedi'u chwyddo'n fwy

Bydd y dudalen hon yn cymryd ychydig o funudau i lwytho gan fod y lluniau'n fwy o faint.

Presgripsiwn ar gyfer Mrs Hamilton
Presgripsiwn ar gyfer Miss Bebb
Presgripsiwn ar gyfer Mr Jenkins

Bresgripsiwn gan W W Johnson: Tudalen Un - Tudalen Dau - Tudalen Tri
Fferyllwyr ym Mhowys

¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦