Gofal Iechyd

Robert Morris o Aberedw

Ar adeg y cyfrifiad yn 1891 roedd bachgen 4 blwydd oed o'r enw Robert Morris oedd yn byw yn Aberedw yn Sir Faesyfed yn un o'r cleifion yn yr Ysbyty Bwthyn. Gellir gweld ei deulu yn y cyfrifiad:

1891 Census
Upper Blaen-Meilwen
Name Position in
household
Marital status Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Edmund Morris
Head
M
33
Shepherd
Aberedw, Radnorshire
English
Mary Ann Morris
Wife
M
39
? Radnorshire
English
Elizabeth A Morris
Dau
9
Scholar
Aberedw, Radnorshire
English
Edmund Morris
Son
5
Scholar
-do-
English
Maud E Morris
Dau
1
-do-
English

Bedyddiwyd Robert yn Eglwys y Plwyf yn y pentref ar yr 28ain o Orffennaf 1887, bryd hynny roedd ei dad yn disgrifio ei hunan fel 'ffermwr' ac roedd yn byw ym Mhenygarreg.

Map o Aberedw yn dangos lleoliad Penygarreg.

Map yn dangos lleoliad Penygarreg

Mae'r map ar y chwith yn dangos fod Pen y garreg cryn bellter o bentref Aberedw. Fe'i lleolir yng nghornel chwith isaf y map ger ogof Llewelyn.

Serch hynny, erbyn i'w chwaer Maud gael ei bedyddio ar Chwefror 5ed 1890 roedd y teulu wedi symud i Flaen-Meilwen, Aberedw a nodwyd gwaith y tad fel gweithiwr -- ac yn y cyfrifiad fel 'bugail'. Roedd y teulu yn byw tua 3 milltir i ffwrdd o'r pentref, fel y dangosir yn llyfr log yr ysgol ar gyfer y flwyddyn honno.

March 5th. Admitted Harry Seaborne, infant.
March 6th. Weekly average 24.9.
10th. School examined in the morning by Diocesan inspector. Only 15 children present owing to a very heavy fall of snow during the night - yet several came from long distances (e.g. Rhyscog and Glyn Cottage) while one little girl came quite . . .
Adroddiad yr Arolygydd Ysgolion.

. . . three miles - viz. Upper Blainmeilon. We were glad to see this perseverance - and sincerely trust no illness will result from it. Holiday in the afternoon.
Adroddiad yr Arolygydd Ysgolion.

Cafodd ei chwaer Maud ei bedyddio'n breifat, arfer oedd yn cael ei gadw i fabanod nad oedd disgwyl iddynt fyw. Serch hynny, nid oes cofnod ohoni'n cael ei chladdu yng nghofrestr o gladdedigaethau'r plwyf ac yn ôl y cyfrifiad bu fyw y tu hwnt i'w phen blwydd cyntaf.

Cafodd Robert ei anfon i Ysbyty Bwthyn Llandrindod ar argymhelliad y Col. Picton Turberville wedi iddo ddioddef llosg. Treuliodd gyfanswm o 42 niwrnod yn yr ysbyty a chafodd ei anfon gartref oddi yno mewn iechyd da.


Ysbyty Bwthyn Llandrindod: cleifion ac afiechydon
Addysg: Mynd i'r Ysgol