Bywyd yn y Cartref

Ffasiwn: Merched

Roedd ffasiawn yn 1891 mewn cyfnod o newid, o 2il Gyfnod y 'Bustle' i gyfnod y llewys 'coesau defaid' yn 1895. Y wisg ddelfrydol yn 1891 oedd y silwet tal tenau, gyda hetaiu bychain a llewys tynn gydag ysgwyddau'r wisg yn llac o amgylch yr ysgwyddau. Roedd papurau newydd lleol yn cynnwys tips ffasiwn o bapurau eraill yn gyson.

Wrth gwrs, roedd y wisg ddelfrydol yn wahanol i'r hyn roedd pobl yn ei wisgo mewn gwirionedd.

Diwedd y 1880au
Mam a merch
Dwy wraig mewn du, tua 1885
Amgueddfa Sir Faesyfed
Adelina Patti
Adelina Patti, 1889
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog
Ann Lomax a Laura Pughe
Ann Lomax a Laura Pughe, 1889
Archifau Sir Powys

John ac Anne Lomax
John ac Anne Lomax, 1889
Archifau Sir Powys
gwisg goeth
Ffotograff o albwm
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Anne Lomax
Anne Lomax, manylion
gan deulu Lomax, Bodfach
Archifau Sir Powys
1890au cynnar

gwraig ifanc o bortread teulu
Gwraig ifanc, manylion
o bortread y teulu
gan Roberts o Landrindod
Amgueddfa Sir Faesyfed

llun o wraig ifanc a merch
Llun o wraig ifanc a merch
Amgueddfa Sir Faesyfed
Portread o wraig anhysbys
Portread o wraig anhysbys,
gan Roberts o Landrindod
Amgueddfa Sir Faesyfed

Six Hobbys
Pedair gwraig a dau ddyn, manylion gan
Deulu Hobby o Lanfihangel-Talyllyn
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Gwragedd gyda pharasolau
Gwragedd gyda pharasolau, Stryd Lydan,
Y Drenewydd, tua 1891
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn

Teulu Jones, Llangurig.
Teulu Jones, Llangurig
Amgueddfa Sir Faesyfed

Gwraig mewn het uchel
Gwraig mewn het uched,
Stryd Lydan,
Y Drenewydd, tua 1891
Amgueddfa Powysland a Chanolfan
Camlas Sir Drefaldwyn

Anne Lomax
Anne Lomax a merch anhysbys
Archifau Sir Powys
Ymlaen i'r dudalen nesaf.