Ty Nantgwyllt
Ty Nantgwyllt, 1889
Archifau Sir Powys

Bywyd yn y Cartref

Teulu Lewis Lloyd

Roedd Teulu Lewis Lloyd yn dirfeddianwyr mawr led led Prydain, ac ymhlith eu heiddo ym Mhowys oedd Nantgwyllt yng Nghwm Elan

Yn gynharach yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, bu Shelley, y bardd, yn aros yn y ty hwn. Ceisiodd ei brynu, ond ni fu'n llwyddiannus. Cafodd Nantgwyllt ei foddi yn ddiweddarach pan adeiladwyr cronfeydd dwr Cwm Elan. Gellir gweld mwy am hyn ar dudalennau Prosiect Hanes Digidol Powys.

Ychydig sydd wedi'i ysgrifennu am deulu Lewis Lloyd eu hunain. Serch hynny, roeddent yn byw yn Nantgwyllt adeg cyfrifiad 1891.

1891 Census
Nantgwllt House, Llansantffriad Cwmdeuddwr
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Robert Lewis Lloyd Head M 55 Barrister Cardinganshire Llanigonmore English
Mary Anne Jane Lewis Lloyd Wife M 55   Cardigan ? English
Robert Wharton Lewis Lloyd Son S 25 Articled clerk to solicitor Cardigan Aberystwyth English
James Edward Lewis Lloyd Son S 20   Radnor Cwmdauddwr English
Louisa Beatrice Lewis Lloyd Dau S 23   Radnor Cwmdauddwr English
Mary Anne Jane Lewis Lloyd Dau S 19   Breconshire Brecon English
Cecilia Joan Lewis Lloyd Dau S 18   Breconshire Brecon English
Gertrude M Constance Lewis Lloyd Dau S 12   Gloucester Cheltenham English
Charles H D Morland Lloyd Visitor S 25 Surgeon Berkshire Abingdon English
Edith Howlett Wilkinson Visitor S 20   Natal British Subject English
Annie Howlett Wilkinson Visitor S 19   ? British Subject English
Evan Roderick Servant S 31 Butler Carmarthenshire Tally Both
Eliza Anne Lloyd Servant S 32 Ladies maid Norfolk Baildon English
Laura Elinor Mitchell Servant S 26 House maid Gloucester English
Alice Leighton Servant S 21 House maid Gloucester Pauntley English
Jessie Tomkins Servant S 21 Laundry maid Hereford Kington English
Annie Davies Servant S 19 Kitchen maid Carmarthen Cenarth Both
Thomas Richard Mills Servant S 17 Footman Radnor Nantmel English
Alicia Hayes Servant Wid 45 Cook Ireland Dublin English

Ymhlith y gwahanol bapurau o gasgliad Lewis Lloyd, roedd nifer o lyfrau nodiadau wedi'u hysgrifennu â llaw yn cynnwys rysetiau, meddyginiaethau cartref, tip y cartref, ffisig i gwn, a phatrymau gwau a chrosio.