Bywyd yn y Cartref

Ffasiwn: Dillad gwaith ac ysgol y plant

Merched Ysgol Llanwnog
Merched, manylion o ffotograff
o Ysgol Llanwnog
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn

Bechgyn Ysgol Llanwnog
Bechgyn, manylion o ffotograff
o Ysgol Llanwnog
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas Sir Drefaldwy

Bechgyn Meifod?
Rhai o fechgyn Ysgol Gynradd Meifod(?),
manylion o ffotograff mwy
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn

Merched Meifod (?)
Rhai o ferched Ysgol Gynradd Meifod (?),
manylion o ffotograff mwy
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn

Bechgyn Ysgol Ramadeg Y Trallwng
Rhai o Fechgyn Ysgol Ramadeg Y Trallwng,
manylion o ffotograff mwy
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn

Bachgen mewn cilt
Un o fechgyn Ysgol Ramadeg
Y Trallwng yn gwisgo cilt,
manylion o ffotograff mwy
Amgueddfa Powysland a
Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn

Yn 1901, roedd y plant yn gwisgo dillad digon tebyg i fynd i'r ysgol, ond roedd y defnydd yn llawer ysgafnach.

Ysgol Cantal Llanbister
Ysgol Cantal Llanbister, 1901,
manylion o ffotograff mwy
Archifau Sir Powys

Roedd y plant yn aml yn absennol o'r ysgol; dyma rai yn cael eu dal.

Bachgen yn gyrru buwch
Bachgen yn gyrru buwch, manylion o ffotograff mwy
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas Trefaldwyn


Tri bachgen yn y ffair
Tri bachgen yn y ffair,
manylion o ffotograff mwy
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn

Pedwar bachgen yn y ffair
Pedwar bachgen a buwch, manylion o ffotograff mwy
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn

Ond roedd gan rai o'r bechgyn swyddi go iawn.

Bechgyn yn arwain cert merlen
Bechgyn yn arwain cert merlen
Amgueddfa Sir Faesyfed


Ffasiwn - Plant: Tudalen 1 - Tudalen 2