Bywyd yn y Cartref

Ffasiwn: Dillad Gwaith Merched

Staff T J Evans
Staff benywaidd yn nrws
T J Evans, Y Trallwng,
manylion o lun mwy
Amgueddfa Powysland a
Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn
Athrawon
Athrawon, manylion o lun
o Ysgol Llanwnog, tua 1895
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn
Staff Swyddfa Bost Aberhonddu
Staff Benywaidd Swyddfa Bost Aberhonddu,
manylion o lun mwy
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Athrawes Ysgol
Athrawes Ysgol yn
Ysgol Gynradd Meifod(?),
manylion o ffotograff mwy
Mae hefyd i'w gweld
yn y ffenestr yn llun
bechgyn Ysgol Meifod
Amgueddfa Powysland a
Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn

Roedd yn rhaid i forynion, yn enwedig rhai oedd yn gweithio i bobl amlwg yn y gymdeithas, wisgo'n ffasiynol. Dyma weithwyr Madam Patti, o Gastell Craig y Nos.

Staff benywaidd Craig y Nos Staff benywaidd Craig y Nos
Staff Benywaidd, Castell Craig y Nos, manylion o lun mwy
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog
Roedd staff Glangrwyney House hefyd yn gwisgo'r dillad diweddaraf.

Staff Benywaidd, Glangrwyney HouseStaff Benywaidd, Glangrwyney House
Staff Benywaidd, Glangrwyney House
Archifau Sir Powys


Ffasiwn: Merched - tudalen dau