Croeso i Bowys: Diwrnod ym Mywyd

Mae'r prosiect hanes digidol arloesol hwn yn archwilio sut oedd bywyd ym Mhowys yn 1891 ac yn cymharu hyn gyda heddiw. Mae'r holl wybodaeth a'r deunydd ar gyfer 1891 wedi dod o gofnodion ac arteffactau mewn casgliadau ar draws y sir. Er mwyn llunio'r rhan fodern o'r prosiect, rydym yn gofyn i bobl ym Mhowys gadw dyddiadur ar 24 Medi 2002.

image map of imaginary Powys village Amodau Cymdeithasol Addysg Trafnidiaeth Gwaith Cyfraith a Threfin Diwylliant Cymuned Bywyd yn y Cartref Gofal Iechyd

Trwy glicio ar fannau o'r ddelwedd ar y chwith, gallwch ymweld â thudalennau sy'n ymwneud ag agweddau o fywyd bob dydd Powys y pryd hynny a nawr.

¦ English ¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Cyfathrebu ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr ¦ Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦

Powys : Diwrnod ym Mywyd logo

Cyngor Sir Powys
Caiff 'Powys: Diwrnod ym Mywyd' ei ariannu ar y cyd rhwng y Gronfa Cyfleoedd Newydd a Chyngor Sir Powys
Y Gronfa Cyfleoedd Newydd