Gwaith

Diwydiant amaeth 1891
Gweithdy peiriannau 2002

Sut mae bywyd gwaith Powys wedi newid ers 1891? Mae rhai pethau'n dal yr un fath -- mae ffermio yr un mor bwysig i fywyd heddiw ag yr oedd bryd hynny. Rydym yn edrych am y ffermwr John W Stephens a gadwodd lyfr poced yn yr 1890au yn rhoi manylion am ei drafferthion a'i lwyddiannau, ac rydym yn cymryd golwg ar fywyd ffermwyr, mân-ddeiliaida phobl eraill sy'n gweithio yn y diwydiant amaeth heddiw trwy eu dyddiaduron. Sut mae eu profiadau wedi newid ers amser John W Stephens?

Rydym yn edrych ar siopwyr heddiw a'r gorffennol, ac yn edrych yn arbennig ar siopau, gwestai a busnesau eraill Broad Street, Y Drenewydd a sut maent wedi newid. A sut mae bywyd yn cymharu i ddyn post gwledig? A beth am forwynion a gweision? Rydym yn edrych ar gyfansoddiad cartref mawr yn 1891, a diwrnod ym mywyd cogydd yn 2002.

Gellir gosod gwaith dau o drigolion strydoedd Ystradgynlais yn erbyn yr amrywiaeth eang o waith a phroffesiynau ein dyddiadurwyr ni heddiw, a'u disgrifiadau diddorol o'u bywyd gweithiol.


1891

2002